KONSTRUKCJE STALOWE

Kontakt

Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe „TASKOMONT-3” Spółka z o.o.

Adres siedziby:
ul. Olchowa 4
86-300 Grudziądz

tel. +48 56 462 69 61
tel. +48 56 46 44 200 (sekretariat)
fax +48 56 462 50 91
e-mail: biuro@taskomont3.pl

NIP: 876-010-31-12 REGON: 870004903 KRS: 0000006100 VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Toruniu

Kapitał zakładowy spółki: 75 000 PLN