KONSTRUKCJE STALOWE

Oferta

Zakres działalności.

1. Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych:

a) kubaturowych:

– hale przemysłowe,
– markety, supermarkety,
– sale sportowe i kinowe,
– pływalnie.

b) przemysłowych:

– zbiorniki, cylkony, kominy,
– pomosty i rampy załadowcze,
– przenośniki,
– wieże kratowe,
– galerie transportowe,
– kładki, estakady.

c) specjalnych:

– nośniki reklamowe,
– wieże kościelne,
– pomosty przystani jachtowych.

2. Remonty i modernizacje:

– piece do wytopu żeliwa,
– wytwórnie pasz,
– podtorza suwnic.