OFERTA

svg-element

ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI

1. Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych:

a) kubaturowych:

 • hale przemysłowe,
 • markety, supermarkety,
 • sale sportowe i kinowe,
 • pływalnie.

b) przemysłowych:

 • zbiorniki, cylkony, kominy,
 • pomosty i rampy załadowcze,
 • przenośniki,
 • wieże kratowe,
 • galerie transportowe,
 • kładki, estakady.

c) specjalnych:

 • nośniki reklamowe,
 • wieże kościelne,
 • pomosty przystani jachtowych.

2. Remonty i modernizacje:

 • piece do wytopu żeliwa,
 • wytwórnie pasz,
 • podtorza suwnic.